luni, 14 februarie 2011

Concursul naţional "În lumea poveştilor lui Creangă" 5 martie 2011

COLEGIUL NAŢIONAL „PETRU RAREŞ” BECLEAN


ORGANIZEAZĂ

CONCURSUL NAŢIONAL

ÎN LUMEA POVEŞTILOR LUI CREANGĂ
EDIŢIA I
în cadrul proiectului naţional „Prietenii literaturii”
propus pentru CAE 2011


5 MARTIE 2011
COLEGIUL NAŢIONAL „PETRU RAREŞ” BECLEAN


Coordonatori:
Înv. Sabina Sigmirean
Prof. Alexandra Săsărman
Prof. Flavius Mureşan
Prof. Emese Cîmpean

ORGANIZATOR: COLEGIUL NAŢIONAL “PETRU RAREŞ” BECLEAN, JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

• Argument:
Concursul naţional „În lumea poveştilor lui Creangă” este a treia activitate din cadrul proiectului naţional „Prietenii literaturii”.
Prin acest proiect şi prin concursurile incluse în cadrul lui ne-am propus stimularea interesului elevilor faţă de lectură, în condiţiile în care se manifestă tot mai acut o criză a lecturii, în favoarea internetului.

• Obiective:
- încurajarea şi stimularea interesului manifestat de elevi pentru lectură;
- stimularea iniţiativelor care conduc la atragerea elevilor spre lectură;
- îmbogăţirea vocabularului;
- exersarea abilităţilor artistice, în cadrul unor concursuri şcolare.
- realizarea de parteneriate între instituţii de învăţământ, cadre didactice şi elevi;
- cultivarea sensibilităţii artistice, a simţului estetic şi dezvoltarea personalităţii copiilor;
- dezvoltarea spiritului de competiţie;
- organizarea expoziţiei „În lumea poveştilor lui Creangă”.

• Grup ţintă: cadre didactice şi elevi din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal; bibliotecari.
• Rezultate: publicarea creaţiilor literare într-o antologie cu ISBN, publicarea creaţiilor literare şi plastice premiate în revista proiectului „Prietenii literaturii”.


CONCURSUL NAŢIONAL ÎN LUMEA POVEŞTILOR LUI CREANGĂ
• Programul şi locul de desfăşurare:
 5 martie 2011;
 Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud.


SECŢIUNI:

I. Creaţii literare

Tema: Lumea poveştilor
- Această secţiune se adresează elevilor (ciclul primar, gimnaziu şi liceu).
- Creaţiile literare vor fi în proză.
- Creaţiile literare vor fi tehnoredactate, cu caractere româneşti şi vor fi scrise în Word 2003.
- Se va specifica numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala şi numele prof. coordonator.

II. Creaţii plastice:

 La această secţiune pot participa preşcolarii şi elevii claselor I-VIII
 Compoziţiile plastice vor fi realizate în tehnica de lucru la alegere ( desen, pictură,colaj, etc.) în format A4, pentru preşcolari şi I-IV şi A3 pentru claselee V-VIII.
 În partea dreaptă, jos, se va găsi eticheta din Anexa 3, completată
 Creaţiile plastice se trimit în folie de plastic.
 Creaţiile plastice ale elevilor vor fi realizate pornind de la o operă de Ion Creangă (se va specifica în anexa 3 care este aceea).REGULAMENT DE PARTICIPARE:

a. Înscrierea participanţilor:
- până la data de 1 martie 2011
(Data poştei/E-mail. Lucrările primite după această dată, nu vor fi luate în considerare).
- prin completarea fişei de înscriere (Anexa 1) şi a Acodului de parteneriat (Anexa 2).
- expedierea creaţiilor literare/plastice, atât prin e-mail,cât şi listate.

b. Depunerea lucrărilor:
 Cadrele didactice vor trimite fişa de înscriere, protocolul de colaborare, precum şi creaţiile literare în format electronic prin e-mail, până la data de 1 martie 2011, la adresa Cimpean.emese@yahoo.com
 Taxa de participare la concurs este de 5 lei/ fiecare creaţie literară sau plastică trimisă. Taxa de participare va fi folosită pentru cheltuielile de organizare, eliberarea diplomelor, editarea antologiei cu creaţiile literare ale elevilor.
 Participantii vor expedia prin poştă lucrarile într-un plic recomandat, plic în care vor pune taxa de participare şi un plic A4 autoadresat, pentru expedierea diplomelor. În acelaşi plic se vor expedia si 2 formulare ale parteneriatului completat de participant, conform cerinţelor. Creaţiile literare listate, creaţiile plastice, în folie transparentă, fişa de înscriere, protocolul de colaborare, precum copie de pe chitanta de expediere a taxei de participare vor fi expediate pe adresa:

Cîmpean Emese
Aleea Ghiocelului, bl. ANL – G1, sc. II, ap. 8, loc. BECLEAN
Jud. Bistriţa-Năsăud, 425100

 Taxa de participare se trimite prin mandat postal simplu pe adresa de mai sus.

d. Evaluare:
Pentru fiecare secţiune se acordă urmatoarele premii:
 Premiul I
 Premiul II
 Premiul III
 Menţiuni
- Diplome de participare pentru toti elevii.
• Fiecare profesor îndrumător va primi diplomă de participare şi adeverinţă.

Observaţii finale:
 Numărul de lucrări acceptate în cadrul concursului este limitat la maxim 3 lucrări de fiecare profesor participant, pe secţiune.
 Concursul se adresează copiilor din nivelul preprimar, primar, gimnazial şi liceal.
 Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor precum şi cadrelor didactice îndrumătoare. Nu se acceptă contestaţii.
 Lucrările primite nu se restituie. Participanţii vor fi de acord ca lucrările trimise să fie folosite în calendare, reviste, culegeri, cărţi cu produsele concursului, cu specificarea autorului.
 Participarea la concurs presupune acordul cu cele menţionate mai sus.

MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE:
-site-urile: www.didactic.ro
www.isjbn.ro
-articole din presă locală şi naţională ( dosar de presă al proiectului )
-pliante şi afişe pentru mediatizare.
- blogul proiectului: http://prieteniiliteraturii.blogspot.com/

Manifestarea are loc în cadrul proiectului naţional “Prietenii literaturii”, proiect având următorii parteneri:
 Colegiul Naţional “I.C. Brătianu” Haţeg, jud. Hunedoara
 Liceul Teoretic “Miron Costin”, Iaşi
 Şcoala cu clasele I-VIII nr. 10, Bacău
 Colegiul Naţional “Lucian Blaga” Sebeş, jud. Alba
 Liceul Teoretic “Mircea Eliade” Reşiţa
 Liceul Teoretic “Vasile Goldiş”, Arad
 Şcoala cu clasele I-VIII “C. Giurescu” Chiojdu, Buzău
 Şcoala cu clasele I-VIII “Mihai Eminescu”, Dej, jud. Cluj
 Şcoala cu clasele I-VIII Leţcani, jud. Iaşi
 Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2 “George Voevidca”, Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava
 Colegiul Naţional Liceal “Zinca Golescu” din Pitesti, jud.Argeş
 Colegiul Naţional “Samuil Vulcan” Beiuş
 Liceul Pedagogic “C.D. Loga”, Caransebeş
 Grupul Şcolar nr. 1, Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava
 Grădiniţa O.P. “Mugurel” Constanţa
 Liceul Teoretic “George Moroianu”, Săcele, Braşov
 Colegiul Naţional “Ferdinand I” Bacău
 Liceul Teoretic “Iancu C. Vissarion”, Titu, jud. Dâmboviţa
 Grup Şcolar Tehnic, Reşiţa
 Liceul Teoretic “Ion Luca”, Vatra Dornei
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud
 Clubul Copiilor Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud
 Casa Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud
 Primăria Oraşului Beclean

ECHIPA DE PROIECT – Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean

• Iniţiator proiect: Prof. Emese Cîmpean, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean

• Coordonatori activitate:
 Prof. Emese Cîmpean, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
 Prof. Alexandra Săsărman, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
 Prof. Mureşan Flavius, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
 Inv. Sabina Sigmirean, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean

Colaboratori:

 Prof. Florean Filip, Director, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
 Prof. Leon Dănilă, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean, BN
 Prof. Cristian Nicula, dir. adjunct, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
 Prof. Andrei Moldovan, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
 Prof. Pop Cristian, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
 Prof. Aurora Corăbian, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
 Prof. Liana Todoran, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
 Prof. Diana Zinveliu, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
 Prof. Maria Săsărman, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
 Prof. Nelia Nicula, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
 Prof. Ioana Doroş, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
 Instit. Lidia Chiş, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
 Înv. Tămaş Amalia, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
 Prof. Sabadâş Gavril, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
 Prof. Moraru Mariana, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
 Prof. Magdea Crina, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
 Bibl. Timaru Monica, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
 Prof. Claudia Todoran, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
 Prof. Adrian Balaş, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
 Prof. Ion Costea, Inspector Şcolar Educativ, ISJ BN
 Prof. Simona Simionca, Inspector de specialitate ISJ BN
 Prof. dr. Daniel Pavelea, Inspector şcolar de specialitate, ISJ BN
 Prof. Ioan Ioja, CCD BN
 Prof. Stela Romanesc, Clubul Copiilor Beclean
 Nicolae Moldovan, primarul oraşului Beclean
 Luca Deneş, Radio B3 Beclean
 Consiliul Şcolar al Elevilor, C.N. „Petru Rareş” Beclean


RELAŢII SUPLIMENTARE:
 Emese Cîmpean – 0742 309318 Cimpean.emese@yahoo.com
 Sabina Sigmirean – 0747134440 sabisig@yahoo.com

Vă aşteptăm!

Organizatorii