marți, 14 mai 2013

CONCURSUL NATIONAL PRIETENII LECTURII - MAI 2013
COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES BECLEAN

organizează ediţia a III-a a 
concursului naţional
 
PRIETENII LECTURII 
Concursul este inclus în CAERI 2013 nr. 35266/2/06.03.2013
la pagina 7, nr. 172


Iniţiator proiect:
Prof. Emese Cîmpean

·        Coordonatori activitate:
v  Prof. Alexandra Săsărman, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
v  Inv. Sabina Sigmirean, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
v  Prof. Emese Cîmpean, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean


  • CONCURSUL   PRIETENII LECTURII”:

     
Secţiuni:
I.                  CONVINGE-MĂ SĂ CITESC! – concurs de AFIŞE:
ü  La această secţiune aşteptăm de la dvs.:
-          exemple de bune-practici/prezentări ale cercului de lectură la care participaţi
-          prezentări/recenzii/recomandări de carte
-          Format afiş: A3
-          Conţinut: un moto/slogan pentru text; rezumatul textului; un eseu pornind de la mesajul textului; prezentarea personajelor, a ideilor principale; motivarea alegerii operei respective etc.
-          Categorii de vârstă:
§  Ciclul primar:  6 – 10 ani
§  Gimnaziu:  10 – 14 ani
§  Liceu:  peste 14 ani
Lucrările trimise nu trebuie să mai fi fost participante la vreun concurs, premiate la vreo manifestare sau publicate (inclusiv pe internet). În cazul în care nu se va respecta această condiţie, concurentul va fi eliminat din concurs.

Pentru fiecare categorie de vârstă se vor acorda premiile I, II şi III, Menţiuni, precum şi diplome de participare.

II.               CARE-I FAZA CU CITITUL? – concurs de COMPUNERI / ESEURI:  
Ø  Această secţiune se adresează elevilor (ciclul primar – compuneri;  gimnazial şi liceal - eseuri).
Ø  TEMA: CARE-I FAZA CU CITITUL?
Ø  Lucrările trimise nu trebuie să mai fi fost participante la vreun concurs, premiate la vreo manifestare sau publicate (inclusiv pe internet). În cazul în care nu se va respecta această condiţie, concurentul va fi eliminat din concurs.
Ø  Creaţiile literare vor fi tehnoredactate, cu caractere româneşti şi vor fi scrise în Word 2003.
Ø  Se va specifica numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala şi numele prof. coordonator.
Categorii de vârstă:
§  Ciclul primar:  6 – 10 ani
§  Gimnaziu:  10 – 14 ani
§  Liceu:  peste 14 ani
Pentru fiecare categorie de vârstă se vor acorda premiile I, II şi III, Menţiuni, precum şi diplome de participare.

III.           PORTRET DE SCRIITOR – creaţii plastice:
Ø  La această secţiune pot participa preşcolarii, elevii claselor I-VIII şi elevii de liceu
Ø  Compoziţiile plastice vor fi realizate  în tehnica de lucru la alegere ( desen, pictură,colaj, etc.)
Ø  Formatul lucrărilor:
-          A4, pentru preşcolari şi I-IV
-          A3 pentru clasele V-VIII şi IX-XII
Ø  În partea dreaptă jos a  lucrărilor plastice  se va găsi eticheta din Anexa 2, completată
Ø  Creaţiile plastice se trimit în folie de plastic.
Ø  Creaţiile plastice ale elevilor vor fi realizate pornind de la următoarele cerinţe:
        1. Portretul scriitorului
        2. O secvenţă dintr-o operă a acestuia sau un personaj creat de autorul respectiv.

Fiecare lucrare trimisă trebuie să îmbine cele două cerinţe de mai sus!

Categorii de vârstă:
§  Preşcolari: 3-6 ani
§  Ciclul primar:  6 – 10 ani
§  Gimnaziu:  10 – 14 ani
§  Liceu: 14-19 ani
Pentru fiecare categorie de vârstă se vor acorda premiile I, II şi III, Menţiuni, precum şi diplome de participare.
Lucrările trimise nu trebuie să mai fi fost participante la vreun concurs, premiate la vreo manifestare sau publicate (inclusiv pe internet). În cazul în care nu se va respecta această condiţie, concurentul va fi eliminat din concurs.

            Criterii de evaluare a compoziţiilor literare şi plastice:
            Pentru jurizarea creaţiilor literare şi plastice  înscrise în concurs se va urmări exclusiv:
-           munca elevului;
-          contribuţia individuală, talentul, gradul de originalitate şi imaginaţia pe care acesta le dovedeşte prin lucrarea realizată

IV.           REVISTE ŞCOLARE:
-          Se expediază ultimul număr al revistei (anul şcolar 2012-2013)
-          Tematica revistei trebuie să fie literară sau să conţină şi pagini destinate dezvoltării competenţei de lectură a elevilor
-          Jurizarea se va face de către organizatori şi un juriu al elevilor, desemnat de C.Ş.E., iar lucrările premiate vor fi expuse la Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
-          Lucrările înscrise în concurs nu se restituie şi sunt arhivate un an.
Categorii de vârstă:
§  Ciclul Primar: 6-10 ani
§  Gimnaziu:  10 – 14 ani
§  Liceu:  peste 14 ani
Pentru fiecare categorie de vârstă se vor acorda premiile I, II şi III, Menţiuni, precum şi diplome de participare.
·              Calendar:


Înscrierea  participanţilor
Trimiterea lucrărilor

15 mai – 30  mai 2013


Jurizarea lucrărilor
30  mai 2013 – 5 iunie 2013


Organizarea expoziţiei

30  mai 2013 – 5 iunie 2013


Afişarea rezultatelor
9 iunie 2013 -  PE BLOGUL PROIECTULUI

Festivitatea decernării premiilor
Iunie 2013 – data va fi anunţată pe blog

Expedierea diplomelor (pentru cei care nu vor participa la festivitate)

 Iunie - Iulie 2013


REGULAMENT DE PARTICIPARE:

a. Înscrierea participanţilor:
- până la data de  30 mai  2013
- prin completarea fişei de înscriere (Anexa 1)
- expedierea lucrărilor.

b. Depunerea lucrărilor:
Ø Fiecare profesor poate înscrie maximum trei elevi cu lucrări.
Ø Creaţiile literare se trimit atât în format electronic, cât şi tipărite, împreună cu fişa de înscriere şi acordul de parteneriat.
Ø Cadrele didactice vor trimite fişa de înscriere, precum şi materialele în format electronic prin e-mail, până la data de 30 mai 2013, la adresa Cimpean.emese@yahoo.com
Ø Materialele realizate de elevii dvs. pentru concurs, fişa de înscriere, un plic (A4) timbrat corespunzător şi autoadresat, şi acordul de parteneriat (în două exemplare, dintre care unul îl veţi primi semnat de şcoala noastră - odată cu diplomele elevilor) vor fi expediate până în data de 30 mai 2013  (data poştei) pe adresa:

Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean, Str. Obor, nr. 83, 425100

                   Nu ne asumăm răspunderea neprimirii diplomelor în cazul în care plicurile nu sunt timbrate corespunzător !

         
                                                                                                    
Redactarea lucrărilor:

Ø Se va face în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm, cu caractere româneşti, maxim 5 pagini, în Microsoft Word 2003.
Ø Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat;
Ø La două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12) ;
Ø La două rânduri sub numele autorului se va începe scrierea textului (Times New Roman 12) ;
Ø Paginile nu vor fi numerotate şi nu se vor insera note de subsol.
Ø Autorii îşi asumă responsabilitatea privind originalitatea lucrării şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.
Ø Lucrările care nu respectă cerinţele de mai sus vor fi eliminate din simpozion.

      d. Evaluare:
d.1. Pentru cele mai bune lucrări din concurs/ciclu se acordă  urmatoarele premii: Premiul I, II, III, Menţiuni şi/sau diplome de participare.
·        Diplomele vor fi expediate prin poştă la adresa indicată în fişa de înscriere (până la data de 30 iulie 2013).

Observaţii finale:

v Numărul  de lucrări acceptate în cadrul concursului este limitat la maxim 3 lucrări de fiecare profesor îndrumător.
v Concursul se adresează copiilor din nivelul preprimar, primar, gimnazial şi liceal.
v Se vor acorda diplome de participare elevilor şi adeverinţe cadrelor didactice îndrumătoare.
v Juriul concursului va fi alcătuit din cadre didactice de specialitate, iar transparenţa acestuia va fi asigurată prin postarea tuturor informaţiilor, materialelor primite, premiate sau nu, pe blogul proiectului.
v Lucrările primite nu se restituie. Participanţii vor fi de acord ca lucrările trimise să fie folosite în calendare, reviste, culegeri, cărţi cu produsele concursului, cu specificarea autorului. Nu se acceptă contestaţii.
v Participarea la concurs presupune acordul cu cele menţionate mai sus.

     MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE:
       -site-urile: www.didactic.ro
                         www.isjbn.ro
                   http://emesecimpean.blogspot.com/
          - articole din presă locală, şi naţională ( dosar de presă al proiectului )
          - pliante şi afişe pentru mediatizare.
         -  blogul proiectului.


ECHIPA DE PROIECT – Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean

·       Iniţiator proiect:  Prof. Emese Cîmpean, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean

·       Coordonatori activitate:
v Prof. Alexandra Săsărman, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
v Inv. Sabina Sigmirean, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
v Prof. Emese Cîmpean, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean

Colaboratori:
Ø Prof. Cristian Nicula – director C.N. „Petru Rareş” Beclean; Prof. Nelia Nicula, Prof. Maria Tofană, Prof. Andrei Moldovan, Bibl. Monica Timaru, Prof. Mureşan Flavius, Prof. Dora Florean, Înv. Ioana Doroş, Înv. Amalia Tămaş, Inv. Chiş Lidia Beatrice, Înv. Iulia Somodean, Prof. Liana Todoran, Prof. Liana Paşca, Prof. Stanciu Elisabeta, prof. Balaş Adrian (Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean)
Ø Prof. Gavril Sabadâş, prof. Stanciu Daniel (Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Beclean)
Ø Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud – monitorizarea şi evaluarea proiectului
Ø Clubul Copiilor Beclean
Ø Primăria oraşului Beclean
Ø Consiliul Şcolar al Elevilor, C.N. „Petru Rareş” Beclean

        RELAŢII SUPLIMENTARE:
Ø Emese Cîmpean – 0742 309318 Cimpean.emese@yahoo.com


Vă aşteptăm cu drag!
OrganizatoriiNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu